Rookwerendheidseisen verplicht vanaf 1 juli

  • Home
  • Nieuws
  • Rookwerendheidseisen verplicht vanaf 1 juli
Er vallen meer slachtoffers door rook dan door vuur, zoals wellicht bekend is. Hier wordt, gelukkig, steeds meer aandacht aan besteed. Het tegengaan van rookspreiding, door een bouwkundige scheidingsconstructie, wordt ook wel rookwerendheid genoemd.

Rookwerendheid is totaal iets anders dan brandwerendheid. In het bouwbesluit van 2012 werd er ten onrechte aangenomen dat de rookwerendheid van een constructie vastgesteld door het testen van de brandwerendheid criterium vlamdichtheid (E). Met het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt daar verandering in en wordt er gekeken naar de rookdoorlatendheid van een construtie. 

Per 1 juli 2021 gelden er bij nieuwbouw, verbouw of functiewijzigingen, Europese eisen aangaande rookwerendheid. 
  • Rond (beschermende) subbrandcompartimenten worden eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang.
  • Rond vluchtroutes worden eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang.
  • Voor portiekflats is verduidelijkt dat alle woningen en nevenfuncties daarvan die bereikbaar zijn vanuit het trappenhuis meegeteld moeten worden bij de beoordeling of aan de grenswaarden is voldaan. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk dat een stallinggarage rechtsreeks uitkomt in een portiektrappenhuis.
  • De eisen ten aanzien van de opvang- en doorstroomcapaciteit worden toegevoegd en aangevuld met nieuwe rookdoorgangseisen.
  • Bij woningtoegangsdeuren, die zelfsluitend moeten zijn, wordt het verplicht dat er een rookmeldergestuurde vrijloopdranger wordt toegepast.
De eisen die gesteld worden zijn de, volgens NEN6065:2020 te bepalen, Europese rookklassen: Ra en R200. Ra staat voor koude rook, R200 voor warme rook. Om te voldoen aan een Ra of R200 criterium dienen constructieonderdelen, die zijn gelegen in de scheidingen van deze sub- of beschermde subbrandcompartimenten, te voldoen aan het criterium Sa of S200.

De ‘nieuwe’ rookwerendheid heeft hiermee grote gevolgen voor constructies zoals vloeren en wanden, maar ook voor het testen van deuren, beglazingen, doorvoeringen etc. Voor bestaande bouw blijft rookwerendheid op basis van brandwerendheid toegestaan.

Wilt u meer weten over de eisen en wat dit voor uw situatie betekend? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag!
Share our website